Ayetel Kürsi – Türkçe – Arapça Okunuşu Manası Fazileti mp3 Dinle


Ayetel Kursi – Türkçe – Arapça Okunuşu Manası Fazileti mp3
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Okunduğu yer: Namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur.
Ayetü’l-Kürsiyi Okumak
Büyüklüğünü Peygamberimiz’in bildirdiği Bakara sûresinin 255. âyeti… Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyetinin en veciz cümlelerle ifadesi; Âyetü’l-Kürsî…

Tamamı on cümle olan Âyetü’l-Kürsî’de Allah Teâlâ’nın birliği, zâtı ile daima diri ve kaim olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî hallerden münezzeh bulunduğu, kainatı kendi tasarrufunda bulundurduğu ve O’nun izni olmadan katında kimsenin şefaat edemeyeceği, ilminin ezel ve ebediyeti kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı, zâtının yüce olduğu bildirilmek suretiyle tevhid inancının esasları özetle beyân edilmektedir.

Burada sözü edilen kürsî; bildiğimiz “taht” manasında olmayıp, Yüce Allah’ın şânına lâyık, mahiyetini ancak Allah Teala’nın bildiği bir varlıktır.

Hayy; lugatte diri ve canlı manasına gelir. Allah’ın yüce sıfatlarından olup, daima var olan, varlığı kesintiye uğramayan, ezelî ve ebedî olan demektir.

Kayyûm; bütün yaratılmışların idaresini bizzat yürüten ve hepsini hesaba çeken demektir.

Sine; uyuklama demektir ki, âyet-i kerimenin “O’nu uyuklama ve uyku tutmaz” şeklinde tercüme edilen kısmındaki “sine” ve “nevm” kelimeleri arasında bulunan nefy edatı (lâ lafzı), her ikisini de kapsamaktadır.

Hülasa; mevcûdâtın yönetimi ve denetimi konusunda Allah Teâlâ’ya sehv, gaflet, bıkkınlık ve gevşeklik arız olması söz konusu değildir. Yaratılmışlara ait bu tür zaaflar O’na isnat edilemez. Çünkü O, kemâl sıfatlarla muttasıf olup, her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Hz. Ali (r.a.) konumuzu teşkil eden âyet-i kerimede geçen “hayy u kayyûm” esmâsı ile yalvarmanın müstecâb olduğuna dair bir hatırasını şöyle anlatır:

“Bedir muharebesi günü, Allah Rasûlü (s.a.v)’in ne yapacağına bakıyordum. Birden secdeye giderek “Yâ hayyu yâ kayyûm!” demeye başladı. Ben birkaç defa yanına gidip geldim, o aynı şekilde bunu okuyordu. Tâ ki, fetih müyesser oluncaya kadar bunu okumaya devam ettiler.” Nitekim Rûhu’l-Beyân’da Efendimiz (sav)’in “Yâ hayyu yâ kayyûm!” esması ile Cenab-ı Hak’tan istimdâd etmesi gibi, isim ve sıfatlarından biri ile ihlasla yalvaranlara ilâhî yardımın yetiştiğine dair başka örnekler de verilmektedir.

Âyetü’l-Kürsî’nin faziletleri hakkında muhtelif hadis-i şeriflerde Peygamberimiz; “Kur’ân-ı Kerim’de en büyük âyetin, Âyetü’l-Kürsî’ olduğunu”, “Yatağına girerken Âyetü’l-Kürsî’yi okuyanı Allah’ın muhafaza edeceğini ve kovulmuş şeytanın ona yaklaşamayacağını”, “Bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu” ve “Âyetü’l-Kürsî’nin, Kur’ân âyetlerinin seyyidi olduğunu” bildirmişlerdir.” Başka bir hadis-i şerifte ise, “Âyetü’l-Kürsî’yi okuyana Allah bir melek gönderir ve onun hasenâtını yazar. İçinde okunduğu evi şeytan otuz gün terk eder. O eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez” buyurmuşlar, Hazreti Ali (r.a.)’den bunları evladına, ailesine ve komşularına öğretmesini istemişlerdir.

Memleketimizde, gayet yerinde bir uygulama ile farz namazlardan sonra yapılan tesbihata başlarken Âyetü’l-Kürsî okunmaktadır. Bu uygulamanın, Peygamber Efendimiz’in Hz Ali (k.v.)’ye tavsiyeleri cümlesinden olmak üzere sahiplenerek sürdürülmesi, bir nebevî tavsiyenin toplumca yaşatılması bakımından anlamlıdır.

Âyetü’l-Kürsîyi vakit namazlarının ardından okumayı itiyat edinmek; karşılaştığımız her durumda bizim gibi bir faniye dayanıp güvenmeyi aklımızdan geçirmeden önce, Yüce Allah’ın gözetiminde olduğumuzu düşünmek, O’nu hatırlamak, O’na güvenmek, O’ndan yardım beklemek, O’na sığınmak ve her halükarda O’nun rızasını gözetmek şuurunu canlı tutması bakımından önemlidir. Söz konusu uygulamanın böyle bir inançla sürdürülmesi bu itibarla anlamlıdır. Hayy u kayyûm olan Rabbimizin daima bizi görüp gözettiğinin ve her halimizden haberdar olduğunun şuurunda olmak, bütün hayırlı işlerin başlangıcı olacağı gibi, bilinçsizce yapılacak hatalara da set çekecektir. Bunu özümsemek için, manasını düşünerek okumaya ihtiyacımız var.

Cafer Durmuş
Altınoluk Dergisi 2012 – Şubat, Sayı: 312, Sayfa: 040


Bu haber 9 Haziran 2012 tarihinde tarafından AYETEL KÜRSİ, AYETEL KÜRSİ DİNLE, AYETEL KÜRSİ FAZİLETİ kategorisi altına yazılmış. 29.074 views defa okunmuş ve 17 Yorum yapılmış

Etiketler: , ,

Ayetel Kürsi – Türkçe – Arapça Okunuşu Manası Fazileti mp3 Dinle için 17 yorum yapılmış


Mısafır
14 Temmuz 2012

Bi ezberlemeyedım şu duayı Gıtıı yha

Muhammet aydın
17 Temmuz 2012

Okuyun ayetel kürsüyü öğrenin

Zaza özgür
30 Temmuz 2012

Ezberlenmesibirazzor ama gayret edelim.

mehmet
01 Ağustos 2012

inşallah ezbeleriz

ozan
09 Ağustos 2012

1 haftadır ezberlemeye çalışıyorum yine ezberleyemedim

muhammed fatih
13 Ağustos 2012

bun gün başladım ezberleyemicemi biliyom

burcu
16 Ağustos 2012

bende ezberliyemiyorum

mazlum
10 Eylül 2012

arkadaşlar korkacak hiçbirşey yok her akşam 5 sefer okursanız ezberlersiniz ben her akşam 20 defa okuyorum hemen hemen 1 senedir ezbere biliyorum inş sizlerde ezberlersiniz.

şirin
01 Aralık 2012

Bende başladım bu akşam okumaya ..ezberlenmesi çok zor ben başaramıyacağım diyorsanız hiç kalkışmayın.. hayatımızda çok şaçma gereksiz şeyleri hafızamıza gereksizce doldura biliyoruz .yabancı bir şarkı farz edin ve karşınızdaki birine söyleyinnn

birol50
05 Aralık 2012

ezberlemek çok kolay her gün okunmalı mutlaka

emine
12 Şubat 2013

bencede korkacak birşey yok insan isterse her şeyi başarabilir hem bu ALLAH’ın kelamı

birol50
15 Şubat 2013

Allah cümle tüm müslümanlara ezberlemeyi nasip eylesin inşallah

birol50
25 Şubat 2013

Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.

erhan tok
18 Mayıs 2013

şükür rabbime son iki ayeti kaldı bir hafta gece işinde sürekli ayet ayet okuyup dinleye dinleye sonuna yaklaştım allahü teala kısmet ederse 2 güne kadar tamamını ezmerleyip sonra tesfiri mealini iştirak edeceğim inşallah

mehmet
19 Mayıs 2013

Allah tüm dualarımızı kabul etsin

fırat çelik
19 Mayıs 2013

inşallah hepimniz ezberlersiniz çok yararlı

mehmet kadan
01 Temmuz 2013

ben 53 yaşındayken bir haftada ayetel kürsi duasını ögrendim şimdi 55 yaşındayım 3 ayda kuraan’a geçdim bu ramazanda cüz sürecegim inşallah azimli olunursa ögrenemem diyecek hiç birşey yok allah herkese ögrenmeyi nasip eylesin aminTOPlist