AYETEL KÜRSİ DUASI SURESİNİN ARAPÇA VE TÜRKÇESİ


AYETEL KÜRSİ SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI – AYETEL KÜRSİ DUASI HAKKINDA BİLGİ

 
 
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
   
 
 
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Okunduğu yer: Namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur.
 
  Ayetü’l-Kürsiyi Okumak  
  Büyüklüğünü Peygamberimiz’in bildirdiği Bakara sûresinin 255. âyeti… Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyetinin en veciz cümlelerle ifadesi; Âyetü’l-Kürsî… 

Tamamı on cümle olan Âyetü’l-Kürsî’de Allah Teâlâ’nın birliği, zâtı ile daima diri ve kaim olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî hallerden münezzeh bulunduğu, kainatı kendi tasarrufunda bulundurduğu ve O’nun izni olmadan katında kimsenin şefaat edemeyeceği, ilminin ezel ve ebediyeti kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı, zâtının yüce olduğu bildirilmek suretiyle tevhid inancının esasları özetle beyân edilmektedir.

Burada sözü edilen kürsî; bildiğimiz “taht” manasında olmayıp, Yüce Allah’ın şânına lâyık, mahiyetini ancak Allah Teala’nın bildiği bir varlıktır.

Hayy; lugatte diri ve canlı manasına gelir. Allah’ın yüce sıfatlarından olup, daima var olan, varlığı kesintiye uğramayan, ezelî ve ebedî olan demektir.

Kayyûm; bütün yaratılmışların idaresini bizzat yürüten ve hepsini hesaba çeken demektir.

Sine; uyuklama demektir ki, âyet-i kerimenin “O’nu uyuklama ve uyku tutmaz” şeklinde tercüme edilen kısmındaki “sine” ve “nevm” kelimeleri arasında bulunan nefy edatı (lâ lafzı), her ikisini de kapsamaktadır.

Hülasa; mevcûdâtın yönetimi ve denetimi konusunda Allah Teâlâ’ya sehv, gaflet, bıkkınlık ve gevşeklik arız olması söz konusu değildir. Yaratılmışlara ait bu tür zaaflar O’na isnat edilemez. Çünkü O, kemâl sıfatlarla muttasıf olup, her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Hz. Ali (r.a.) konumuzu teşkil eden âyet-i kerimede geçen “hayy u kayyûm” esmâsı ile yalvarmanın müstecâb olduğuna dair bir hatırasını şöyle anlatır:

“Bedir muharebesi günü, Allah Rasûlü (s.a.v)’in ne yapacağına bakıyordum. Birden secdeye giderek “Yâ hayyu yâ kayyûm!” demeye başladı. Ben birkaç defa yanına gidip geldim, o aynı şekilde bunu okuyordu. Tâ ki, fetih müyesser oluncaya kadar bunu okumaya devam ettiler.” Nitekim Rûhu’l-Beyân’da Efendimiz (sav)’in “Yâ hayyu yâ kayyûm!” esması ile Cenab-ı Hak’tan istimdâd etmesi gibi, isim ve sıfatlarından biri ile ihlasla yalvaranlara ilâhî yardımın yetiştiğine dair başka örnekler de verilmektedir.

Âyetü’l-Kürsî’nin faziletleri hakkında muhtelif hadis-i şeriflerde Peygamberimiz; “Kur’ân-ı Kerim’de en büyük âyetin, Âyetü’l-Kürsî’ olduğunu”, “Yatağına girerken Âyetü’l-Kürsî’yi okuyanı Allah’ın muhafaza edeceğini ve kovulmuş şeytanın ona yaklaşamayacağını”, “Bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu” ve “Âyetü’l-Kürsî’nin, Kur’ân âyetlerinin seyyidi olduğunu” bildirmişlerdir.” Başka bir hadis-i şerifte ise, “Âyetü’l-Kürsî’yi okuyana Allah bir melek gönderir ve onun hasenâtını yazar. İçinde okunduğu evi şeytan otuz gün terk eder. O eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez” buyurmuşlar, Hazreti Ali (r.a.)’den bunları evladına, ailesine ve komşularına öğretmesini istemişlerdir.

Memleketimizde, gayet yerinde bir uygulama ile farz namazlardan sonra yapılan tesbihata başlarken Âyetü’l-Kürsî okunmaktadır. Bu uygulamanın, Peygamber Efendimiz’in Hz Ali (k.v.)’ye tavsiyeleri cümlesinden olmak üzere sahiplenerek sürdürülmesi, bir nebevî tavsiyenin toplumca yaşatılması bakımından anlamlıdır.

Âyetü’l-Kürsîyi vakit namazlarının ardından okumayı itiyat edinmek; karşılaştığımız her durumda bizim gibi bir faniye dayanıp güvenmeyi aklımızdan geçirmeden önce, Yüce Allah’ın gözetiminde olduğumuzu düşünmek, O’nu hatırlamak, O’na güvenmek, O’ndan yardım beklemek, O’na sığınmak ve her halükarda O’nun rızasını gözetmek şuurunu canlı tutması bakımından önemlidir. Söz konusu uygulamanın böyle bir inançla sürdürülmesi bu itibarla anlamlıdır. Hayy u kayyûm olan Rabbimizin daima bizi görüp gözettiğinin ve her halimizden haberdar olduğunun şuurunda olmak, bütün hayırlı işlerin başlangıcı olacağı gibi, bilinçsizce yapılacak hatalara da set çekecektir. Bunu özümsemek için, manasını düşünerek okumaya ihtiyacımız var.

Cafer Durmuş
Altınoluk Dergisi 2012 – Şubat, Sayı: 312, Sayfa: 040


Bu haber 5 Temmuz 2012 tarihinde tarafından AYETEL KÜRSİ ANLAMI, AYETEL KÜRSİ ARAPÇA kategorisi altına yazılmış. 32.921 views defa okunmuş ve 7 Yorum yapılmış

Etiketler: ,

AYETEL KÜRSİ DUASI SURESİNİN ARAPÇA VE TÜRKÇESİ için 7 yorum yapılmış


kadir ateş
17 Temmuz 2012

öncelikle nihat hocamdan RABBİM razı olsun.ben ayetel kürsiyi çok okuyorum ve rüyamda, hiç birşey görmeden sadece bir ses duydum oses ayetelkürsüyü okumaya devam et devam et diyordu.her kes okusun huzurun olsun.kardeşlerim

melike
18 Temmuz 2012

yaw bu ne biçim iştir yaw bi türlü ezberleyemedim şu duayı yaw…. 🙂

ayhan budak
05 Ağustos 2012

müslüman kardeşlerim bilmeyen varsa hemen ezberlesinler ihlas ve ayatel kürsi ALLAH ın kullarını kurtuluş hediyesidir hayırlı ramazanlar

okan kunt
23 Ağustos 2012

bu süreyi yayınlayan kişiden allah razı olsun.allah türk askerimizi korusun

ELİF
15 Kasım 2012

Hpcam Allah razı olsun sayenizde ayet-el küssüyü de öğrendik

başak efe
15 Temmuz 2013

allah nihat hocamdan razı olsun allaha çok şükür ezberledim.SAĞOLUN…

abdül baki
25 Temmuz 2013

Nihat hatipoğlu hocamızdan Allah razı olsunTOPlist